Home » , , , , , , » Kajian Korelasi

Kajian Korelasi

Share

correlation_graphs

Kajian korelasi

Penyelidikan yang cuba mencari kaitan antara pemboleh ubah dengan menggunakan kaedah statistik korelasi tanpa mencari sebab/ penyebabnya berlaku sesuatu fenomena

 

Contoh:

Seorang penyelidik ingin mengetahui sama ada wujud hubungkait antara prestasi akademik pelajar kejuruteraan dan masa mengulangkaji subjek tersebut.

Tindakan Pengkaji:

 • Dapatkan rekod prestasi pelajar dan tempoh masa belajar
 • Soal selidik / bertanya secara terus
 • 2 Pemboleh ubah iaitu Prestasi dan Tempoh masa belajar
 • Kenalpasti hubungkait antara pembolehubah menggunakan analisis korelasi kekuatan serta arah
 • Tanpa mengkaji sebab / penyebab
 • Sekiranya ada hubungkait antara 2 pembolehubah, maka seseorang pengkaji boleh membuat jangkaan / ramalan
 • Menyediakan data sama ada konsisten atau tidak dengan teori saintifik
 • Teori boleh diterima atau tidak bergantung kpd teori analisis korelasi dengan teori saintifik

 

Pekali Korelasi

 • Pekali korelasi ialah pengukuran statistik kovarian atau asosiasi antara dua pemboleh ubah.
 • Pekali korelasi menunjukkan kekuatan bagi hubungan linear dan arah hubungan pemboleh ubah tersebut.
 • Jawapan yg dikehendaki sama ada Ya / Tidak berlaku hubungkait antara 2 Pemboleh ubah
 • Jika Tidak….
 • Jika Ya – perlu melihat kepada arah kekuatan berdasarkan skala 0-1.00
 • Menerangkan sesuatu fenomena dan hubungannya dengan pemboleh ubah yang dikenalpasti
 • Membuat tanggapan / ramalan tentang masa depan fenomena tersebut.
 • Ch: 1) Gejala merokok dan paru2 berdasarkan kekerapan merokok
  Ch: 2) Prestasi percubaan SPM adalah pencapaian sebenar SPM

  Penyelidikan korelasi merupakan penyelidikan berbentuk deskriptif kerana menerangkan hubungan atau kaitan yang wujud antara pemboleh ubah yang diselidiki. Walau bagaimanapun cara penyelidikan korelasi menerangkan hubungan atau kaitan antara pemboleh ubah adalah berbeza daripada penyelidikan deskriptif yang lain kerana penyelidikan ini boleh menerangkan darjah hubungan antara dua atau lebih pemboleh Ubah yang terbabit.

   

  Populasi dan Sampel:

  Populasi ialah keseluruhan objek, peristiwa, angka, atau manusia yang menjadi tumpuan penyelidik dalam penyelidikannya. Oleh itu, penyelidik perlu pastikan populasi yang dipilihnya bersesuaian dan bermakna agar ia boleh mengumpul data daripada setiap pemboleh ubah.

  Selepas pengenalpastian populasi, pemilihan sampel harus dibuat dengan teliti, dan seboleh-bolehnya, pemilihan haruslah dilakukan secara rawak. Saiz sampel haruslahtidak kurang daripada30 kerana data yang diperoleh daripada sampel yang kurang daripada 30 akan mengakibatkan kesan anggaran yang tidak begitu tepat mahupun bermakna.

   

  Instrumen:

  Pelbagai instrumen boleh digunakan untuk menjalankan sesuatu penyelidikan korelasi. Apa yang penting ialah instrumen yang digunakan harus berupaya menghasilkan data kuantitatif dengan mengukur dua (atau lebih) pemboleh ubah yang diselidiki.

  Instrumen yang sering digunakan dalam penyelidikan korelasi ialah ujian,soal selidik, pemerhatian, rekod, transkrip gred dan lain-lain lagi. Seperti penyelidikan lain, instrumen yang dipilih mestilah menghasilkan skor yang boleh dipercayai, Mudah, dengan hanya mengumpul seberapa banyak pemboleh ubah dari setiap individu yg membentuk sampel, mengira nilai pekali korelasi dan menganalisis data tersebut. Penyelidik boleh mendapat hasil yang lebih bermakna jika menggunakan teori atau memilih kajian yang lepas dan sesuai untuk dikorelasikan. Penyelidik boleh mengumpul data jangka pendek bagi penyelidikan satu sesi.

   

  Data Analisis dan Intrepretasi

  Apabila sesuatu pemboleh ubah dianalisis, pekali korelasi akan dihasilkan. Nilai pekali korelasi adalah di antara 0.00 dan +1.00 atau -1.00.

  Hubung kait atau hubungan adalah kuat jika nilai pekali korelasi hampir dengan +1.00 atau -1.00. Tanda positif atau negatif pada pekali korelasi pula menunjukkan arah atau Hala hubungan yang wujud.

   

  Tafsiran Pekali Korelasi

  .90 hingga 1.00 = Korelasi sangat tinggi

  .70 hingga .90 = Korelasi tinggi

  .50 hingga .70 = Korelasi yang sederhana

  . 30 hingga .50 = Korelasi rendah

  .00 hingga .30 = Sedikit, jika adakorelasi

  Nota. Setiap nilai adalah sama ada positif atau negatif

   

   

  Penyelidikan korelasi adalah satu penyelidikan jenis deskriptif yang menerangkan hubung kait atau perhubungan di antara dua pemboleh ubah. Dua pemboleh ubah ini boleh dikaitkan menggunakan pekali korelasi melalui tigahubungan: (1) hubungan positif, (2) hubungan negatif, dan (3) tidak ada hubungan. Selain daripada hala atau arah, pekali korelasi juga menunjukkan magnitud atau darjah hubungan atau perkaitan tersebut. Hubungan antara pemboleh ubah yang dikenal pasti ini boleh membantu penyelidik meramal sesuatu fenomena

  5 komen :

  Anonymous said... [Reply to comment]

  T kasih.nota yg sgt membantu.

  Anonymous said... [Reply to comment]

  Terima kasih, amat membantu saya untuk menetapkan bentuk metodologi kajian.

  farhana ramli said... [Reply to comment]

  Terima kasih atas maklumat -farhana

  Anonymous said... [Reply to comment]

  Terima kasih. Sgt2 membantu utk saya lebih faham

  najwaSilva21 said... [Reply to comment]

  tq..sgt berguna kpd sy..

  Post a Comment

  Dah Baca? ..sudi2 lah beri komen ya...

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  ♥ Search This Blog ♥

  Loading...

  ♥ PeNaJa BLoG DaHLia ♥

  My Shoppe =)

  ♥ Post Terkini Dahlia ♥

  ♥ Post Ngetop DaHLia's ♥

  Make your own

  ♥ Super Very Important Followers! ♥

  Related Posts with Thumbnails

  Menarik!!!

   Banner
  Blogged.my

  ♥ Arkib Blog ♥

  DaHLia's JouRNaL ™ © 2009 | Simple SEO Template | Modified Themes By DaHLia | Recustomized By Nescafe Ais